Panduan Mengarang Karangan Autobiografi/Biografi

 1.     .       Karangan autobiografi dan biografi tergolong dalam kalangan bebas.
  2.      Karangan autobiografi adalah penulisan yang megisahkan riwayat hidup diri sendiri.Biasanya soalan yang dikemukakan mengandaikan penulis/calon menjadi orang lain dan juga benda lain yang tidak bernyawa seperti jam tangan, pen, kerta, kasut dan sebagainya.
  3.     Karangan biografi pula menceritakan tentang diri seseorang (orang lain) seperti ibu, bapa, sahabat, tokoh dan sebagainya.
  4.     Kedua-dua jenis karangan ini biasanya menceritakan tentang asal-usul, perjalanan hidup, dan juga peristiwa-peristiwa penting yang sukar dilupakan.
  5.     Untuk memberi kesan yang menarik, masukkan unsur-unsur cabaran/dugaan hidup yang dihadapi.
  6.     Dalam karangan jenis ini, anda perlu menggunakan banyak kata sifat/adjektif dan perasaan untuk menimbulkan kesan atau member gambaran tentang “diri” yang diceritakan.        
       Contoh : besar, kecil, mahal, cantik, sabar, sedih, tabah, rajin, gembira dan lain-lain.
  7.    Bagi karangan autobiografi, anda juga boleh memasukkan ulasan berupa penilaian ke atas siapa yang kamu ceritakan itu.
  8.    Pilih perkataan-perkataan yang menarik dan berkaitan.
  9.    Elakkan daripada membina ayat yang berbelit-belit, berulang-ulang dan terlalu panjang.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 comments:

Post a Comment